Textilutflykt i Sri Lanka

Textil exkursion i textildesign vid universitetet i Osnabrück

Produktutveckling med tio studenter för handvävda produkter för det sociala projektet WEAVE i det tidigare tamilska inbördeskrigsområdet i norra Sri Lanka, besök på Moratuwa University, den traditionella vävbyn Uda Dumbara i bergen, Design Academy, National Museum, Goethe Institute, National Crafts Council, Amma Dyeing Initiative med naturliga färgämnen, textilkonstnärer, vävinitiativ. Projektledning Prof. Bärbel Schmidt. Undervisningsuppdrag Lucia Schwalenberg.

Utflykt till ett land med en rik textiltradition
En grupp studenter och lärare i textildesign reste till Sri Lanka för en tre veckor lång textilutflykt under våren 2018.

Sri Lanka är ett land med en rik textiltradition, särskilt inom vävning. Landet befinner sig i en återuppbyggnadsprocess efter nästan 30 år av inbördeskrig. I sociala projekt, hantverkscentra och fabriker inrättas handvävstolar som används för att producera lokala textilier, oberoende av massproduktion i industriella frihandelszoner. En förutsättning för en framgångsrik marknadsföring av handvävda textilier är förutom hantverksskicklighet även en högkvalitativ design.

Den konkreta uppgiften för exkursionsgruppen under projektledning av Prof. Dr. Bärbel Schmidt var att stödja ett socialt projekt i det tidigare tamilska inbördeskrigsområdet i norra Sri Lanka. Studenterna utvecklade och presenterade mönster för handvävda textilier för WEAVE, ett projekt som gör det möjligt för ensamstående kvinnor, ofta tamilska krigsänkor, att tjäna sin egen inkomst genom att arbeta i kooperativ och på vävstolar i hemmet.

Andra inslag i textilresan var besök på textilhögskolor på ön, en traditionell vävby i den tamilska regionen, ett färginitiativ i Sri Lankas berg, textiltillverkare, textilkonstnärer och designers, National Crafts Council, National Museum i Colombo och Goethe-Institutet.

Den gemensamma workshopen med studenter från University of Morutawa fokuserade på utbyte av textiltekniker, designundervisning och pedagogiska koncept. Lärare och studenter från University of Moratuwa och AOD Design Academy Sri Lanka, som också besöktes, var särskilt intresserade av den för närvarande mycket goda tekniska verkstadsutrustningen vid institutionen för textildesign i Osnabrück. Här har man just införskaffat en ny digital handjacquardvävstol och omstrukturerat vävverkstaden, bland annat genom att restaurera en historisk hålkortsjacquard - unikt på ett universitet i Tyskland.

Förberedelserna för samarbetet och exkursionen möjliggjordes av internationella kontakter med den tidigare studenten vid Osnabrück University, Dr Mirja Kekeritz, som forskar i Sri Lanka med ett DAAD-stipendium.

Deltagande studenter: Catrin Adam, Pauline Becking, Amelie Gieschler, Cynthia Göcken, Anna-Katharina Kestel, Anna Klinar, Carolin Polaczyk, Neeske Remy, Lara Schöber, Rieke Scholle.

Deltagande lärare: Prof. Dr. Bärbel Schmidt, Dipl. Des. Lucia Schwalenberg

Bilder: Lucia Schwalenberg

Prof. Dr Bärbel Schmidt/Dr Mirja Kekeritz/Lucia Schwalenberg
Textilutflykt Sri Lanka
Format 14,8 x 21 cm
32 sidor, många illustrationer i färg
Universitetet i Osnabrück/Textildesign 2018

Textilutflykt Sri Lanka

Sri Lanka_webbroschyr