Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter uteslutande inom ramen för bestämmelserna i de gällande dataskyddsbestämmelserna i Förbundsrepubliken Tyskland. I det följande informerar vi dig om typ, omfattning och syfte med datainsamling och användning.
 1. Ansvarigt organ
Operatören av webbplatsen under domänen https://www.luciaschwalenberg.de och därmed den ansvariga enheten är
Lucia Schwalenberg
Ny Str. 13
30974 Wennigsen/ Tyskland
 1. Insamling och behandling av allmänna uppgifter
Varje åtkomst till vår webbplats och varje hämtning av en fil som lagras på denna webbplats loggas. Lagringen sker för interna systemrelaterade och statistiska ändamål. Följande loggas: Namnet på den hämtade filen, datum och tid för hämtningen, mängden överförd data, meddelande om lyckad hämtning, webbläsare och begärande domän. Dessutom loggas IP-adresserna för de begärande datorerna. Ytterligare personuppgifter samlas endast in om du som användare av webbplatsen och/eller kund tillhandahåller information frivilligt, till exempel i samband med en förfrågan eller registrering eller för ingående av ett avtal eller via inställningarna i din webbläsare.
 1. Insamling av personuppgifter
Personuppgifter i den mening som avses i dessa dataskyddsbestämmelser är enskilda uppgifter om dina personliga eller faktiska förhållanden. Hit hör framför allt ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och i förekommande fall din adress, i den mån du har lämnat den till oss.
Personuppgifter omfattar även information om din användning av vår webbplats. I detta sammanhang samlar vi in personuppgifter från dig enligt följande: Information om dina besök på vår webbplats, såsom omfattningen av dataöverföring, den plats från vilken du hämtar data från vår webbplats och andra anslutningsdata och källor som du hämtar. Detta görs vanligtvis genom användning av loggfiler och cookies. Mer information om loggfiler och cookies hittar du nedan.
Dessutom omfattar de insamlade uppgifterna även uppgifter som erhållits från dig i samband med individuell kommunikation, t.ex. via e-post.
 1. Avsedd användning/ rättslig grund
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
 1. För att tillhandahålla de onlinetjänster du efterfrågar,
 2. För att säkerställa att vår webbplats presenteras på ett så effektivt och intressant sätt som möjligt för dig;
 3. För att fullgöra våra skyldigheter enligt eventuella avtal som ingåtts mellan dig och oss;
 4. För att informera dig om ändringar i våra tjänster.
Insamlingen av uppgifterna sker på grundval av bestämmelserna i artikel 6 i DSGVO.
 1. Information om din dator och cookies
Varje gång du besöker vår webbplats samlar vi in följande information om din dator: din dators IP-adress, din webbläsares begäran och tidpunkten för denna begäran. Dessutom registreras status och mängden data som överförs som en del av denna begäran. Vi samlar också in produkt- och versionsinformation om den webbläsare som används och operativsystemet på din dator. Vi registrerar också den webbplats från vilken du kom till vår webbplats. Din dators IP-adress lagras endast under den tid som du använder webbplatsen och raderas sedan omedelbart eller anonymiseras genom att förkorta den. Övriga uppgifter lagras under en begränsad tid. Vi använder dessa uppgifter för driften av vår webbplats, i synnerhet för att upptäcka och eliminera fel på webbplatsen, för att fastställa användningen av webbplatsen och för att göra justeringar eller förbättringar.
Vi kan också samla in information om din användning av vår webbplats genom att använda så kallade webbläsarcookies. Det är små textfiler som lagras på din dator och som sparar vissa inställningar och data för utbyte med vårt system via din webbläsare. En cookie innehåller vanligtvis namnet på den domän från vilken cookiedata skickades samt information om cookiens ålder och en alfanumerisk identifierare. Cookies gör det möjligt för våra system att känna igen användarens enhet och göra eventuella preferenser omedelbart tillgängliga. Så snart en användare kommer åt plattformen överförs en cookie till hårddisken på respektive användares dator. Cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats och att erbjuda dig en bättre och mer skräddarsydd tjänst. De gör det möjligt för oss att känna igen din dator när du återvänder till vår webbplats och därmed lagra information om dina föredragna aktiviteter på webbplatsen och därmed skräddarsy vår webbplats efter dina individuella intressen.
De cookies vi använder lagrar endast de uppgifter som förklaras ovan om din användning av webbplatsen. Detta görs inte genom att tilldela den till dig personligen, utan genom att tilldela ett identifikationsnummer till kakan ("cookie-ID"). Cookie-ID är inte kopplat till ditt namn, din IP-adress eller liknande uppgifter som skulle göra det möjligt att tilldela cookien till dig. Om du inte vill använda webbläsarcookies kan du ställa in din webbläsare så att cookies inte accepteras. Observera att du i detta fall kanske bara kan använda vår webbplats i begränsad utsträckning eller inte alls.
Denna lagring sker på den rättsliga grunden i art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Vårt berättigade intresse ligger i förbättring, stabilitet, funktionalitet och säkerhet på vår webbplats.
 1. Datasäkerhet
All information som du överför till oss lagras på servrar hos leverantörer som erbjuder en adekvat nivå av dataskydd i den mening som avses i artikel 45 (1) DSGVO. Tyvärr är överföringen av information via Internet inte helt säker, vilket är anledningen till att vi inte kan garantera säkerheten för data som överförs till vår webbplats via Internet. Vi skyddar dock vår webbplats och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller distribution av dina uppgifter av obehöriga personer. I synnerhet överför vi dina personuppgifter i krypterad form.
 1. Utlämnande/tillhandahållande av dina personuppgifter
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till att uppgifterna lämnas ut eller om vi har rätt eller skyldighet att lämna ut uppgifterna på grund av lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsbeslut eller domstolsbeslut. I synnerhet kan detta innebära tillhandahållande av dina uppgifter i syfte att ingå eller fullgöra avtal, tillhandahållande av information i syfte att lagföra brott, förebygga fara eller genomdriva immateriella rättigheter.
Om vi inte tillhandahåller dina uppgifter kan detta för dig och/eller oss exempelvis leda till att avtalade tjänster inte fullgörs, extraordinär uppsägning av respektive avtal, krav på kostnader och skadestånd (även från tredje part) och/eller böter eller till och med straffrättsligt åtal för eventuella lagöverträdelser i samband med det uteblivna tillhandahållandet av uppgifterna.
 1. Dataskydd och andra tredje parters webbplatser
Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till och från webbplatser som tillhör andra tredje parter. Om du följer en hyperlänk till en av dessa webbplatser, observera att vi inte kan ta något ansvar eller garantera för tredje parts innehåll eller dataskyddsvillkor. Se därför till att du är medveten om de tillämpliga dataskyddsvillkoren innan du överför personuppgifter till dessa tredjepartswebbplatser.
 1. Kommentarer
Du kan lämna kommentarer på vår webbplats. Vi lagrar din IP-adress under en period på 7 dagar. Lagringen är till för vårt skydd om någon lämnar inlägg med innehåll som bryter mot rättsliga bestämmelser. I detta fall kan tredje part göra anspråk på oss och vi är därför intresserade av att klargöra identiteten för respektive författare. I detta avseende baseras lagringen av IP-adressen på våra legitima intressen enligt art. 6 para. 1 lit f) DSGVO.
Dessutom förbehåller vi oss rätten att behandla användarens uppgifter på grundval av våra berättigade intressen enligt artikel 6.1 f i DSGVO för att identifiera skräppost.
De uppgifter som tillhandahålls som en del av kommentaren kommer att lagras permanent av oss tills användaren invänder.
 1. Uppgifter som vi erhåller i samband med individuell kommunikation, t.ex. genom e-postförfrågningar
Uppgifter som vi får från dig i samband med individuell kommunikation lagras av oss för följande ändamål:
 1. a) För att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal som ingåtts mellan dig och oss eller för att initiera sådana avtal
 1. b) För att behandla förfrågningen och i händelse av eventuella frågor.
Den rättsliga grunden för insamlingen av dessa uppgifter är antingen ditt samtycke till behandlingen enligt artikel 6.1 a DSGVO, det faktum att behandlingen enligt artikel 6.1 b DSGVO är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående som vidtas på din begäran och/eller behandlingen enligt artikel 6.1 c DSGVO är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som vi är underkastade. Detta gäller i synnerhet kommersiella lagringsskyldigheter för affärskorrespondens. Dessutom utgör en pågående kundrelation mellan dig och oss ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f). DSGVO.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett kort meddelande till våra kontaktuppgifter som anges i avtrycket.
 1. Radering av uppgifter
De uppgifter som behandlas av oss kommer att raderas eller begränsas i sin behandling i enlighet med artiklarna 17 och 18 DSGVO. Om det inte uttryckligen anges inom ramen för denna dataskyddsdeklaration kommer de uppgifter som lagras av oss att raderas så snart de inte längre behövs för sitt avsedda syfte och raderingen inte strider mot några lagstadgade lagringsskyldigheter. Om uppgifterna inte raderas eftersom de krävs för andra och lagligt tillåtna ändamål, kommer behandlingen att begränsas. Dvs. uppgifterna blockeras och behandlas inte för andra ändamål. Detta gäller t.ex. uppgifter som måste sparas på grund av handels- eller skatterättsliga skäl.
I enlighet med de rättsliga kraven i Tyskland är lagringstiden i synnerhet 10 år i enlighet med §§ 147 para. 1 AO, 257 para. 1 nr. 1 och 4, para. 4 HGB (böcker, register, ledningsrapporter, bokföringsverifikationer, handelsböcker, dokument som är relevanta för beskattning etc.) och 6 år i enlighet med § 257 para. 1 nr. 2 och 3, para. 4 HGB (kommersiella brev).
 1. Google Typsnitt
På vår webbplats använder vi externa teckensnitt från Google Fonts. Google Fonts är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc ("Google"). Dessa webbteckensnitt integreras med hjälp av ett serveranrop, som vanligtvis är en Google-server i USA. Detta överför till servern vilka av våra Internetsidor du har besökt. IP-adressen för webbläsaren på slutenheten för besökaren på dessa webbplatser lagras också av Google. Mer information hittar du i Googles sekretesspolicy, som du kan läsa här: www.google.com/policies/privacy/ och www.google.com/fonts#AboutPlace:about
Den rättsliga grunden är artikel 6.1 lit. f) DSGVO. Vårt berättigade intresse ligger i att optimera funktionaliteten på vår webbplats.
 1. Användning av Googles reCaptcha
Vår webbplats använder funktionen reCaptcha för att känna igen automatiska inmatningar, t.ex. i kontaktformulär. Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, är operatör av denna funktion.
Du hittar Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/.
Den rättsliga grunden är artikel 6.1 lit. f) DSGVO. Vårt berättigade intresse ligger i att optimera funktionaliteten på vår webbplats.
 1. 13. Ändringar av denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy med verkan för framtiden. En aktuell version finns tillgänglig på webbplatsen. Besök webbplatsen regelbundet och informera dig om de tillämpliga bestämmelserna om dataskydd.
 1. Dina rättigheter och kontakter
Du kan t.ex. när som helst kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter och vid behov begära att de korrigeras och/eller - om datalagringen inte krävs för att fullgöra ett avtal, av lagstadgade eller rättsliga skäl - raderas och/eller spärras. Vi rekommenderar att du själv har säkrat dina uppgifter innan du gör anspråk på radering mot oss. Du kan också ha rätt till begränsning av behandling, invändning mot behandling och dataportabilitet, som följer av art. 15 - 21 i den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO). Om behandlingen baseras på ditt separata samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden.
För ovannämnda ändamål och/eller för att få mer detaljerad information om detta, vänligen kontakta oss via e-post på adressen lucia.schwalenberg@htp-tel.de eller på våra kontakt- och adressuppgifter som anges i avtrycket på denna webbplats.
 
Om du har några frågor, kommentarer eller önskemål angående insamling, behandling och användning av dina personuppgifter av oss, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avtrycket på dessa webbsidor, som redan förklarats. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter via/av oss är olaglig, har du också rätt att, utan att det påverkar detta, som registrerad klaga till en av de tillsynsmyndigheter som också är behöriga enligt denna bestämmelse i enlighet med artikel 77 i GDPR.
Slut på dataskyddsinstruktionen.