Privacybeleid

Privacybeleid

Wij verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland. Hieronder informeren wij u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens.
 1. Verantwoordelijke instantie
De beheerder van de website onder het domein https://www.luciaschwalenberg.de en dus de verantwoordelijke entiteit is
Lucia Schwalenberg
Nieuw Str. 13
30974 Wennigsen/Duitsland
 1. Verzamelen en verwerken van algemene gegevens
Elke toegang tot onze website en elke opvraging van een bestand dat op deze website is opgeslagen, wordt geregistreerd. De opslag dient interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Het volgende wordt geregistreerd: Naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van opvraging, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle opvraging, webbrowser en aanvragend domein. Daarnaast worden de IP-adressen van de aanvragende computers vastgelegd. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u als gebruiker van de website en/of klant vrijwillig informatie verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of registratie of voor het afsluiten van een contract of via de instellingen van uw browser.
 1. Persoonlijke gegevens verzamelen
Persoonsgegevens in de zin van deze voorschriften voor gegevensbescherming zijn individuele gegevens over uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden. Dit omvat in het bijzonder uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en, indien van toepassing, uw adres, voor zover u ons dit laatste hebt meegedeeld.
Persoonsgegevens omvatten ook informatie over uw gebruik van onze website. In deze context verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens van u: Informatie over uw bezoeken aan onze website, zoals de mate van gegevensoverdracht, de locatie waarvandaan u gegevens van onze website ophaalt en andere verbindingsgegevens en -bronnen die u ophaalt. Dit gebeurt meestal door het gebruik van logbestanden en cookies. Hieronder vindt u meer informatie over logbestanden en cookies.
Verder omvatten de verzamelde gegevens ook gegevens die van u zijn ontvangen in de loop van individuele communicatie, bijv. per e-mail.
 1. Beoogd gebruik/rechtsgrondslag
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Om de door u gevraagde online diensten te leveren,
 2. Om ervoor te zorgen dat onze website zo effectief en interessant mogelijk voor u wordt gepresenteerd;
 3. Om onze verplichtingen onder contracten tussen u en ons uit te voeren;
 4. Om u te informeren over wijzigingen aan onze diensten.
Het verzamelen van de gegevens vindt plaats op basis van de voorschriften van art. 6 DSGVO.
 1. Informatie over uw computer en cookies
Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie over uw computer: het IP-adres van uw computer, het verzoek van uw browser en het tijdstip van dit verzoek. Daarnaast worden de status en de hoeveelheid gegevens die als onderdeel van dit verzoek worden overgedragen, geregistreerd. Wij verzamelen ook product- en versie-informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem van uw computer. Wij registreren ook de website vanwaar u onze site hebt bezocht. Het IP-adres van uw computer wordt alleen opgeslagen zolang u de website gebruikt en wordt daarna onmiddellijk verwijderd of geanonimiseerd door het in te korten. De overige gegevens worden voor een beperkte periode opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens voor de werking van onze website, in het bijzonder om fouten in de website op te sporen en te elimineren, om het gebruik van de website te bepalen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen.
Wij kunnen ook informatie over uw gebruik van onze website verzamelen door het gebruik van zogenaamde browsercookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons systeem via uw browser. Een cookie bevat meestal de naam van het domein van waaruit de cookiegegevens zijn verzonden, evenals informatie over de leeftijd van de cookie en een alfanumerieke identificatiecode. Cookies stellen onze systemen in staat om het apparaat van de gebruiker te herkennen en eventuele voorkeuren onmiddellijk beschikbaar te maken. Zodra een gebruiker toegang krijgt tot het platform, wordt er een cookie overgebracht naar de harde schijf van de computer van de betreffende gebruiker. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren en u een betere en meer op maat gemaakte service te bieden. Ze stellen ons in staat om uw computer te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website en zo informatie op te slaan over uw favoriete activiteiten op de website en zo onze website af te stemmen op uw individuele interesses.
De cookies die wij gebruiken, slaan alleen de hierboven beschreven gegevens over uw gebruik van de website op. Dit gebeurt niet door ze aan u persoonlijk toe te wijzen, maar door een identificatienummer aan de cookie toe te wijzen ("cookie-ID"). De cookie-ID is niet gekoppeld aan uw naam, uw IP-adres of soortgelijke gegevens waarmee de cookie aan u zou kunnen worden toegewezen. Als u geen browsercookies wilt gebruiken, kunt u uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk slechts beperkt of helemaal geen gebruik kunt maken van onze website.
Deze opslag vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.
 1. Beveiliging van gegevens
Alle informatie die u aan ons doorgeeft, wordt opgeslagen op servers van providers die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden in de zin van art. 45 (1) DSGVO. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig, daarom kunnen wij de veiligheid van gegevens die via het internet naar onze website worden verzonden niet garanderen. Wij beveiligen onze website en andere systemen echter met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Wij verzenden uw persoonlijke gegevens met name in gecodeerde vorm.
 1. Openbaarmaking/verstrekking van uw persoonlijke gegevens
Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden, tenzij u toestemming hebt gegeven voor de bekendmaking/verstrekking van gegevens of wij gerechtigd of verplicht zijn om gegevens te verstrekken op grond van wettelijke bepalingen en/of officiële of gerechtelijke bevelen. Het kan hierbij met name gaan om het verstrekken van uw gegevens met het oog op het sluiten of nakomen van contracten, het verstrekken van informatie met het oog op strafrechtelijke vervolging, het voorkomen van gevaar of het afdwingen van intellectuele eigendomsrechten.
Als wij uw gegevens dan niet verstrekken, kan dit voor u en/of ons bijvoorbeeld leiden tot het niet uitvoeren van contractuele diensten, buitengewone beëindiging van het betreffende contract, claims voor kosten en schade (ook door derden), en/of boetes of zelfs strafrechtelijke vervolging wegens mogelijke wetsovertredingen in verband met het niet verstrekken van de gegevens.
 1. Gegevensbescherming en websites van andere derden
De website kan hyperlinks bevatten naar en van websites van andere derden. Als u een hyperlink naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat wij geen verantwoordelijkheid of garantie kunnen aanvaarden voor de inhoud van derden of de voorwaarden voor gegevensbescherming. Zorg er daarom voor dat u op de hoogte bent van de toepasselijke voorwaarden voor gegevensbescherming voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites van derden stuurt.
 1. Opmerkingen
U kunt reacties achterlaten op onze website. Wij slaan uw IP-adres gedurende 7 dagen op. De opslag is voor onze bescherming in het geval dat iemand berichten achterlaat met inhoud die in strijd is met de wettelijke voorschriften. In dit geval kunnen derden claims tegen ons indienen en daarom willen wij graag de identiteit van de betreffende auteur ophelderen. In dit verband is de opslag van het IP-adres gebaseerd op onze legitieme belangen conform art. 6 lid 1 lit f) DSGVO.
Verder behouden wij ons het recht voor om de gegevens van de gebruiker te verwerken op basis van onze legitieme belangen conform art. 6 lid 1 lit f) DSGVO voor het identificeren van spam.
De gegevens die als onderdeel van het commentaar worden verstrekt, worden door ons permanent opgeslagen totdat de gebruiker hier bezwaar tegen maakt.
 1. Gegevens die we ontvangen in de loop van individuele communicatie, bijv. via e-mailaanvragen
Gegevens die wij van u ontvangen in de loop van individuele communicatie worden door ons opgeslagen voor de volgende doeleinden:
 1. a) Om onze verplichtingen uit hoofde van tussen u en ons gesloten contracten na te komen of om dergelijke contracten te initiëren
 1. b) Om de aanvraag te verwerken en in het geval van vragen.
De rechtsgrondslag voor het verzamelen van deze gegevens is ofwel uw toestemming voor de verwerking overeenkomstig art. 6 (1) (a) DSGVO, het feit dat de verwerking overeenkomstig art. 6 (1) (b) DSGVO noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen en/of de verwerking overeenkomstig art. 6 (1) (c) DSGVO noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. Dit betreft met name commerciële opslagverplichtingen voor zakelijke correspondentie. Bovendien vormt een lopende klantrelatie tussen u en ons een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f). DSGVO.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een kort bericht te sturen naar onze contactgegevens die in het impressum vermeld staan.
 1. Verwijderen van gegevens
De door ons verwerkte gegevens worden gewist of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met artikel 17 en 18 DSGVO. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of belastingtechnische redenen bewaard moeten blijven.
In overeenstemming met de wettelijke vereisten in Duitsland is de opslag in het bijzonder 10 jaar in overeenstemming met §§ 147 lid 1 AO, 257 lid 1 nrs. 1 en 4, lid 4 HGB (boeken, verslagen, managementrapporten, boekhoudingsbewijzen, handelsboeken, documenten die relevant zijn voor belastingen, etc.) en 6 jaar in overeenstemming met § 257 lid 1 nrs. 2 en 3, lid 4 HGB (handelsbrieven).
 1. Google lettertypen
Wij gebruiken externe lettertypen van Google Fonts op onze website. Google Fonts is een dienst van Google Inc ("Google"). Deze webfonts worden geïntegreerd door middel van een serveroproep, meestal een server van Google in de VS. Hierdoor wordt aan de server doorgegeven welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze websites wordt ook door Google opgeslagen. U kunt meer informatie vinden in het privacybeleid van Google, dat u hier kunt openen: www.google.com/policies/privacy/ en www.google.com/fonts#AboutPlace:about
De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitieme belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.
 1. Gebruik van de Google reCaptcha
Onze website gebruikt de reCaptcha-functie om geautomatiseerde invoer te herkennen, bijv. in contactformulieren. Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, is de beheerder van deze functie.
U kunt het privacybeleid van Google vinden op https://www.google.com/policies/privacy/.
De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitieme belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.
 1. 13. Wijzigingen in dit Privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen. Een actuele versie is beschikbaar op de website. Bezoek de website regelmatig en informeer u over de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming.
 1. Uw rechten en contacten
U kunt uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld te allen tijde kosteloos inzien en, indien nodig, ook eisen dat deze worden gecorrigeerd en/of - indien de gegevensopslag niet nodig is voor het uitvoeren van een contract, om wettelijke of juridische redenen - worden verwijderd en/of geblokkeerd. Wij raden u aan om uw gegevens zelf veilig te stellen voordat u een vordering tot verwijdering tegen ons indient. U kunt ook recht hebben op beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid, die voortvloeien uit art. 15 - 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als de verwerking is gebaseerd op uw afzonderlijke toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.
Voor de bovengenoemde doeleinden en/of om meer gedetailleerde informatie hierover te verkrijgen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via het adres lucia.schwalenberg@htp-tel.de of via onze contact- en adresgegevens die in het impressum van deze website vermeld staan.
 
Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het impressum van deze webpagina's, zoals reeds uitgelegd. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens via/door ons op onwettige wijze plaatsvindt, hebt u als betrokkene ook het recht om, onverminderd dit recht, een klacht in te dienen bij een van de toezichthoudende autoriteiten die ook bevoegd zijn volgens deze bepaling in overeenstemming met artikel 77 van de GDPR.
Einde van de instructie voor gegevensbescherming.