Finansiering av avhandlingsprojekt

Under den vägledande principen "Vi inspirerar idéer" stöder Universitätsgesellschaft Osnabrück e. V. unga akademiker och forskningsprojekt. Inom området textildesign stöder universitetssällskapet avhandlingsprojektet "The Beiderwand Weaving Mill Meldorf as a Textile Place of Remembrance". Avhandlingsprojektet av Lucia Schwalenberg under överinseende av Prof.in Dr.in Bärbel Schmidt utforskar historien och provskatten från museets väveri i Meldorf.

En del av denna Beiderwand-vävning är en historiskt framvuxen mönsterskatt med komplexa Jacquard-kartläggningar, historiska vävstolar, maskiner och anordningar samt ett arkiv med tygritningar och prover. Beiderwand är en komplex vävteknik med bildmönster i jacquardvävstolar. Syftet med att grunda museiverkstaden i Meldorf var att bevara och förmedla kunskap om den komplexa vävtekniken. Forskningsprojektet fokuserar på att analysera källorna om museiverkstädernas ursprung, mönsterarkivet och den tekniska utrustningen.

Syftet är att visa vilken relevans och potential denna museiväv har för förmedlingen av textilkultur. I grund och botten är syftet att visa om och hur textila minnesplatser bidrar till bevarandet, överföringen och framtiden för textilkultur och textilkunskap.

Osnabrück har en stark textilhistorisk koppling med sin historia som ett linneväveri och sitt grannskap till den tygtillverkande regionen Bramsche. Universitetet har utmärkt teknisk utrustning inom området textildesign, inklusive - unikt för ett ämnesområde som utbildar lärare i Tyskland - en historisk hålkortsjacquard inklusive en hålkortsmaskin samt den senaste digitala jacquardtekniken.

Ett stort tack till Universitätsgesellschaft Osnabrück för godkännandet av ansökan om finansiering av arkivforskningen inom ramen för detta avhandlingsprojekt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *